Aktsiyadorlar va investorlar uchun ma’lumot

Aktsiyadorlar va investorlar uchun ma’lumot

Aktsiyadorlik jamiyatlari va aktsiyadorlarining huquqlararini himoya qilish to’g’risidagi 2015 yil 26-aprel kunidan chiqarilgan № 223-I sonli qonunnig 47-moddasi talablariga asosan va “Jinoiy faoliyatdan va terrorizmni moliyalashtirishdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashshi to’g’risidagi” 2004 yil 26-avgust kunidan chiqarilgan № 660-II-sonli qonunnig 15-moddasi talablariga asosan, aktsiyadorlik jamiyati aktsiyadorlarining reestrida ro’yxatdan o’tkazilgan shaxslar o’z vaqtida , lekin yiliga bir marta , o’zlari haqida , yuridik shaxs vakillari haqida shuningdek benefitsiar va foydali egalari haqida ma’lumotlarini yangilab turishlari kerak (jismoniy shaxslar uchun – pasport, ma’lumotlariga qo’ra to’liq nomi , ro’yxatdan o’tkazilgan manzili ; yuridik shaxslar uchun – nomi, OGRN, INN, nizomga muvofiq joyi).

– Yangilangan shaxsiy ma’lumotlaringizni tekshirib ko’rishingiz uchun , Siz o’zingizga tegishli aktsiyalar ro’yxatdan o’tkazilgan joyiga : registrator yoki depozitariyga murojaat qilishingiz kerak. О’z vaqtida kiritilgan o’zgartirishlar aktsiyadorlarning reestrda ishlashni, umumiy yig’ilishlarga ishtirok etish va dividendlari olishni asosanlashtiradi.
– Ma’lumotlari yangilash Anketa va so’rovnoma qog’ozlarini qayta to’ldirish asosida amalga oshiriladi.
– Aktsionerlarining o’zlari taqidagi ma’lumotni o’z vaqtida taqdim etmagan hollarda jamiyat va Registrator aktsionerga etkazilgan zarar uchun hamda soliq organlari tomonidan dividendlari belgilangan muddatdi to’lab berilishi lozimligi to’grisidagi da’vosiga javobgar bo’lmaydi.