Hisobotlar 2021

Hisobotlar 2021

2021 yil I chorak bo‘yicha moliyaviy hisobot

 – Buxgalteriya balans 1-son shakli 

 —Moliyaviy natijalar to‘grisidagi hisobot 2-son shakli

 – Debitorlik va kreditorlik qarzdorligi to‘grisida ma‘lumot.pdf

–Buxoroneftgazparmalash AJ bo’yicha 2021 yil I- kvartal xolatida samaradorlikni baholash mezonlarining asosiy ko’rsatqichlari.pdf 

2021 yil II chorak bo‘yicha moliyaviy hisobot

 – Buxgalteriya balans 1-son shakli 

 —Moliyaviy natijalar to‘grisidagi hisobot 2-son shakli

 – Buxoro NGP AJ bo‘yicha  2021 yilning yanvar-iyun oyda texnik-iqtisodiy ko‘rsatgichlar bajarilishi.pdf

–Buxoroneftgazparmalash AJ bo’yicha 2021 yil II- kvartal xolatida samaradorlikni baholash mezonlarining asosiy ko’rsatqichlari.pdf 

2021 yil III chorak bo‘yicha moliyaviy hisobot

 – Buxgalteriya balans 1-son shakli 

 -Moliyaviy natijalar to‘grisidagi hisobot 2-son shakli

 – Buxoro NGP AJ bo‘yicha  2021 yilning yanvar-sentyabr oyda foyda soligi.pdf

–Buxoroneftgazparmalash AJ bo’yicha 2021 yil III- kvartal xolatida samaradorlikni baholash mezonlarining asosiy ko’rsatqichlari.pdf